WoodFox Oy, 15 vuotta vastuullisena kumppanina

Yritysinfo

  • WoodFox Oy on perustettu vuonna 2003, ja sen koko osakepääoman omistaa Buusti ry
  • Toimintatavoitteenamme on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia työntekijöitä joko omaan tuotantoomme tai alueemme yrityksiin
  • Toimialueenamme on Etelä-Pohjanmaan maakunta
  • Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa kannamme ison osan yhteiskuntavastuuta

halliWoodfox Oy perustettiin vuonna 2003 heti, kun laki sosiaalisista yrityksistä tuli voimaan. Tarkoituksena oli tarjota turvallinen jatkoväylä EP:n sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen työllistymispalvelujen kautta eteenpäin siirtyville asiakkaille. Sosiaalinen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys, mutta sitoutuu toiminnassaan työllistämään vajaakuntoisia tai muuten vaikeasti työllistyviä vähintään kolmanneksen työntekijöistään. Lähtökohdat yrityksen perustamiselle olivat siis ennen kaikkea sosiaaliset ja yhteiskuntavastuulliset.

Yrityksen ensimmäiset toimintavuodet olivat hyvin haastavia. Yritys toimi ensimmäiset vuodet 2003–2006 Jurvassa puusepänteollisuuden alihankintayrityksenä valmistaen puisia huonekalun osia. Kyseinen tuotannonala todettiin näiden vuosien aikana kannattamattomaksi ja puusepäntuotanto Jurvassa ajettiin alas. Yrityksen toiminnoiksi otettiin vuodesta 2007 alkaen kiinteistönhuolto, rakennuspalvelut ja siivouspalvelut sekä alihankintavalmistustyöt mm. metalliteollisuudelle. Vuonna 2008 sosiaalisille yrityksille tuli mahdolliseksi työvoiman vuokraus, johon Woodfox lähti mukaan.

Vuoden 2008 alussa Woodfox Oy työllisti yhden henkilön, vuoden lopussa 11 henkilöä. Vuoden 2009 aikana yrityksessä työskenteli 15 henkilöä ja vuonna 2010 jo 18 henkilöä. Vuonna 2011 työntekijöitä oli 25 ja vuonna 2012 yhteensä 38 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa työntekijämäärä oli noin 50 työntekijää, joten aivan pienestä yrityksestä ei enää ole kysymys.huonekalu

Yrityksen voimakas kasvu on tapahtunut työvoimaa vuokraamalla ja omilla vakiintuneilla palveluilla. Tämä kaikki on tapahtunut tarkan taloudenpidon ehdoilla, jonka osoituksena Woodfox Oy on vuodesta 2011 alkaen kuulunut AAA-luokiteltujen yritysten joukkoon sekä vuodesta 2012 alkaen Suomen vahvimmat yritykset -joukkoon. Tämä viestii työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme siitä, että huolehdimme yhteiskunnallisista velvoitteistamme ja olemme turvallinen, vastuullinen kumppani.

Vuonna 2012 valmistui uusi ajanmukainen 850m2 tuotantohalli, joka mahdollisti oman alihankintatoiminnan kehittämisen.